Мирогощанський аграрний коледж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

Рівень акредитації - 1

Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців:

  • «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
  • «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
  • «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
  • «Промислове квітництво»
  • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
  • «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Контингент студентів:
денна форма навчання - 0,91 тис.осіб
заочна форма навчання - 0,24 тис.осіб. 

Наша адреса:

вул. Студентська 1, с.Мирогоща, Дубенський р-н,
Рівненська обл, 35624 Факс: (03656)77490
E-mail: myrogoschaMAK@yandex.ua
Інтернет-сайт: www.macollege.rv.ua